×
×

Pravila nagradnog natječaja “Upoznaj kobasice s karakterom: Pikola i Slavona“

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je PIK VRBOVEC plus d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB: 41976933718

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama, niti je povezan s Facebookom ili Instagramom.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Upoznaj kobasice s karakterom: Pikola i Slavona”. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 14. lipnja 2022. do 17. lipnja 2022. do 9 sati. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici PIK (@pikvrbovec). Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora najkasnije do 24. lipnja 2022. ispod objave o nagradnom natječaju.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe PIK Vrbovca kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Facebook profil.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici tvrtke Organizatora te članovi njihove uže obitelji.

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Facebook ispune sljedeće uvjete:

 • u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 14.6. do 17.6.2022. u komentaru ispod nagradne objave na PIK Vrbovec Facebook stranici objave točan odgovor na upit iz PIK Vrbovec nagradnog natječaja.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj svojih odgovora u komentarima ispod nagradne objave. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • ako poslani odgovori nisu u skladu s definiranim smjernicama Natječaja,
 • ako se utvrdi da je Sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih objavom odgovora,
 • ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti,
 • ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja,
 • ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u Natječaju,
 • ako vlasnik odabranog odgovora ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 48 sati,
 • iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po nekoj od odredbi Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje PIK Vrbovec poklon pakete. Svaki poklon paket sadržava:

 • Staklenu posudu za čuvanje hrane, s drvenim poklopcem – 1 kom.
 • Kuhinjska pregača – 1 kom.
 • PIK trajnu kobasicu Slavona 280 g – 1 kom.
 • PIK trajnu kobasicu Pikola 280 g – 1 kom.
 • PIK trajnu kobasicu Galanta 900 g – 1 kom .
 • PIK trajnu kobasicu Galanta 100 g – 2 kom.
 • PIK trajnu kobasicu Bella 900 g – 1 kom.
 • PIK trajnu kobasicu Bella 100 g – 2 kom.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 24. lipnja 2022. godine. Stručni žiri čine ukupno 3 predstavnika Organizatora iz područja marketinga.

Stručni žiri će odabrati 3 dobitnika na Facebooku. Odabir dobitnika temeljit će se na principu najbržih točnih odgovora.

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno Članku 6.

Imena Sudionika koji su osvojili nagrade, bit će objavljena na službenoj Facebook stranici PIK Vrbovca, u komentarima na objavu, a datum objave je najkasnije 24. lipnja 2022.

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na službenoj Facebook stranici PIK Vrbovca.

Članak 10. Preuzimanje nagrade

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na službenoj Facebook stranici PIK Vrbovca s pozivom da dostave svoje podatke u inbox (osobni podaci: ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika.

U slučaju da Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u navedenom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenim web stranicama PIK Vrbovca.

Članak 13. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • slučaj da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba.

Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Vrbovcu, dana 14. 6. 2022. godine