×
×

Pravila nagradnog natječaja “Riješi kviz i osvoji stolni roštilj”

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja (kviza)

Priređivač nagradnog natječaja (kviza) je PIK VRBOVEC plus d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB: 41976933718, MB: 4938941.

Članak 2. Svrha organizacije

Svrha organizacije nagradnog natječaja (kviza) je promidžba proizvoda i usluga Organizatora.

Članak 3. Lokacija odvijanja

Nagradni natječaj (kviz) odvija se na web stranici http://www.volim-meso.hr . Navedena stranica u vlasništvu je tvrtke PIK VRBOVEC plus d.o.o.

Članak 4. Trajanje

Nagradni natječaj (kviz) traje od 11. prosinca 2023. do 16. prosinca 2023. godine u 23:59 sata. Imena dobitnika bit će objavljena do 18. prosinca 2023. na internetskim stranicama na kojima se nagradni natječaj (kviz) odvija – http://www.volim-meso.hr.

Članak 5. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju (kvizu) imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja (kviza). Maloljetne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju (kvizu). Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju (kvizu) nemaju radnici Organizatora niti osobe koje sudjeluju u organizaciji nagradnog natječaja (kviza) te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6. Kako sudjelovati

Nagradnom natječaju (kvizu) pristupa se putem sljedećeg linka. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju (kvizu) potrebno je odgovoriti na postavljena pitanja. Kako bi se dobio rezultat i sudjelovalo u nagradnom natječaju (kvizu), potrebno je unijeti važeću e-mail adresu. Osoba može sudjelovati u nagradnom natječaju (kvizu) samo jednom s jednom e-mail adresom.

U svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju (kvizu), u formu je po završetku kviza potrebno unijeti osobne podatke. Korisnik daje privolu da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) obrađuju u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja (kviza) te će isti biti obrisani mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja (kviza). Korisnik u svakom trenutku može povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem e-maila na adresu: pik@pik-vrbovec.hr.

Dobitnik je 1 (slovima: jedan) sudionik koji ima najveći broj točnih odgovora u najkraćem vremenu od objave poveznice na nagradni natječaj (kviz) na društvenim mrežama Volim meso ili putem drugih kanala.

Članak 7. Fond nagrada

Fond nagrada uključuje 1 (slovima: jedan) WMF Lono stolni roštilj

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u nagradnom natječaju (kvizu) nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 8. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj (kviz) može prekinuti

Nagradni natječaj (kviz) može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na navedenoj web stranici.

Članak 9. Odabir i objava dobitnika

Nagrađeni mogu biti samo sudionik koji je sudjelovao u nagradnom natječaju (kvizu) i koji je ostvario uvjete navedene u članku 5. Ime sudionika koji je osvojio nagradu bit će objavljeno na web stranici http://www.volim-meso.hr, a datum objave je do 18. prosinca 2023. godine.

Članak 10. Preuzimanja nagrade

Dobitnik će obavijest o nagradi dobiti putem e-maila ili telefonski s pozivom da potvrdi svoje podatke.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 48 sati od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu Organizatoru.

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju (kvizu), sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime objavi na stranici https://www.volim-meso.hr/

Članak 12. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
  • (ne)funkcioniranje interneta, aplikacije Interact, stranice https://www.volim-meso.hr/, Facebook stranice i Instagram profila Volim meso i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Članak 13. Porezi

Dobitnik, kao ni bilo tko od sudionika, ne snosi nikakve poreze povezane s ovim nagradnim natječajem (kvizom).

Članak 14. Nadležnost suda

Sudionici nagradnog natječaj (kviza) sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati komisija Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju (kvizu) svaki sudionik prihvaća pravila i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaj (kviza) i Organizatora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

U Vrbovcu, 11. prosinca 2023.