×
×
Mesne lekcije

Grof John Montagu i priča o sendviču

Mnogi ljudi znaju da riječ sendvič dolazi od prezimena Sandwich, no istina o čovjeku koji je izmislio sendvič nešto je drugačija i sasvim neočekivana.